توجه :دانشجوی گرامی به منظور ورود به سامانه شماره دانشجویی را وارد نمایید. ( توجه: ثبت درخواستهای نقل و انتقالات دانشجویان از طریق سامانه منادا به آدرس monada.iau.ir انجام می گردد.)

نام کاربری
رمز عبور

متن ورودی

توجه :دانشجوی گرامی به منظور ورود به سامانه شماره دانشجویی را وارد نمایید.