توجه :دانشجوی گرامی به منظور ورود به سامانه شماره دانشجویی را وارد نمایید. ( توجه: ثبت درخواستهای نقل و انتقالات دانشجویان از طریق سامانه منادا به آدرس monada.iau.ir انجام می گردد.)

نام کاربری
رمز عبور

متن ورودی

توجه :دانشجویان جدید الورود گرامی به منظور ورود به سامانه بایستی شناسه انتخاب رشته را وارد نمایند. (توجه: برای ثبت الحاقیه ماده 17 به سامانه منادا به آدرس monada.iau.ir مراجعه کنید. )